मौसम :- तीन दिनसम्म धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना