गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले उद्यमी तयार गर्दै, उद्यम मार्फत वेरोजगारी अन्त्य गर्ने