रुरु क्षेत्र रिडिमा सन्चालीत दास्रो रुरु महोत्सवको समापन , ५ लाख बढी दर्शकद्धारा मेलाको अवलोकन