गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड गुल्मी शाखाद्धारा फरक क्षमताका बिद्यार्थीले अध्ययन बिद्यालयलाई सहयोग