प्रदीप ज्ञवालीको क्षेत्रमा सवा १ अर्व भन्दा बढिका योजना