चार हजार ५५१ जनाको परीक्षण, ५२२ जनामा कोरोना पुष्टि