आजदेखि मौसम पुन बदली हुने, चार प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना