आसन ग्रहण र भाषण बिनै कांग्रेसले देशका सबै वडामा “समुदायमा कांग्रेस” अभियान चलाउने