रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा किसान संग अन्तरक्रिया,उत्पादनमा आधारित अनुदानको माग