स्वर्णमहोत्सबको अवसरमा संकलित रकमबाट ब्रेनटिउमरको उपचार गराईरहेका केशीलाई सहयोग