किन टाउको दुखिरहन्छ ? नखानुहोस् यी खानेकुरा, पुरा पढ्नुहोस !