टिनको छानोमा कष्टकर जीवन विताएका आमाछोरीका लागि बन्ने भयो घर – सवैले सहयोग गरौं ।