देश विकासको लागी सम्पुर्ण जनशक्तीलाई विकासको मुल प्रवाहमा समाहित गरौं: समाजिक विकास मन्त्री बराल