छत्रकोट गाउँपालिका ५ मा निशुल्क आखा शिविर सम्पन्न !