भाईरल भिमको घर निर्माणमा नायक पल शाहले सहयोग गर्ने !!