रुरु गाउँपालिका १ रिडीमा, १५ दिने सिप बिकास तालिम सम्पन्न