पैसा कमाउन भन्दा पनि दर्शकको मायाका लागि फिल्म गर्छु: सलिनमान