फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द हुदैन – सरकार