आफूले राम्रो बाटो रोज्न नसक्दा दुनियामा हिंसा बढ्यो – डा चन्द्र भण्डारी