रुन्खा दह माध्यमिक बिधालय गुल्मीदरवार गाउँपालिका ४ विरबास गुल्मीमा महायज्ञको तयारी तिब्र !