प्रदेश ५ को श्रम तथा रोजगार कार्यालय तत्काल पायक पर्ने ठाउँमा सार्न मन्त्री विष्ट को निर्देशन