प्रदेश नम्वर ५ को सरकारले गुल्मीमा सत्यवती गा पा ३ ठुलोलुम्पेक , रेसुङ्गा न पा ११ राङ्गबास, इस्मा गाꓸपा २ छल्दी र धूर्कोट गा पा ६ किमुखर्क, कमेरेपानी, लाहाटा, बेलटारी स्मार्ट कृषि गाउ कार्यक्रमका लागि छनौट गर्यो ।