“मेरो एउटा साथी छ २” मा अनमोललाई छैन ठाउँ, धिरज मगरको सम्भावना धेरै !