चन्द्रकोट क्यामपस गुल्मीको १० औ बार्षिक उत्सव सम्पन्न !