दोहोरो सुविधा लिने चन्द्रकोट गाउँपालिका गुल्मीका जनप्रतिनिले सुबिधा फिर्ता गरे ।