पाल्पामा ३४ जना विधार्थी एर्सईई परीक्षा दिनबाट वञ्चित !!