मन्त्रीहरु हेरफेर हुँदैन:प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।