प्रदेश नं ५ का बाँके र बर्दिया जिल्ला कर्णालीमा गाभ्न व्यवसायीले जोड ।