गुल्मी कांग्रेसको जिल्ला सम्मेलन चैत्र १६ र १७ गते