मेडिसिटी अस्पतालको चिकित्सक सहितको टोली बारा पुग्यो