हावाहुरीमा परी घाइते भएकाहरुको औषधि उपचारको आवश्यक व्यवस्था छ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय