गुल्मी महोत्सव आजदेखि सुरु हुदै , नगर प्रमुखले उद्घाटन गर्ने