राज्यले गर्ने काम निजि क्षेत्रले गरेको मुसिकोट नगर उपप्रमुख शर्माको भनाई