गुल्मीको गुल्मीदरबार गाँउपालिकाले मनायो बिश्व स्वास्थ्य दिवस