सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा, मुलुकभरका सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावित