इस्मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष कप भलिवल प्रतियोगीता जारी