काँग्रेसको अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा गुल्मीका पहराई सहित ३८ जना नियुक्त