प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ४ सय युवाहरुलाई रोजगारी दिन्छौ – मन्त्रि विष्ट