गुल्मीमा भाँचिएको पुलको अनुसन्धानका लागि विज्ञ टोली आउदै