मुसिकोट नगरपालिकाले बनायो ९० जना लाई गाउँमै स्वरोजगार