ग्यास सिलिन्डर सुरक्षित रुपमा कसरी प्रयोग गर्ने ? वामिमा सचेतना कार्यक्रम