स्थानीय उपभोक्ताले गुल्मी वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई अल्टिमेटम दिएको आज २ दिन