प्रेम बिश्नुदेवि प्राथमीक बिद्यालय गुल्मीको शैक्षिक महोत्सब सम्पन्न