गुल्मीमा झाडापखाला फैलिएको स्थानमा बिश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा सचेतना कार्यक्रम