गुल्मी दजाकोटका दुई हजार जनसंख्या झाडापखालाको जोखिममा