प्रदेश नं.५ को नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्न अझै समय लाग्ने