छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीमा पहिलो पटक प्राबिधिक बिषय अध्यापन सुरु