बुटवल सुन्दर र सफा हुने, अभियानमा गुल्मी सिमिचौर सम्पर्क समाज पनि