गुल्मी ट्राफिक प्रहरीले फरक फरक तरिकाबाट सचेतना कार्यक्रमहरु गर्दै