पाल्पा बाट बुटवल जाने टिप्परहरुलाई वैकल्पिक सडकको व्यवस्था हुन्छ : मन्त्री वैजनाथ चौधरी